Consiliul de administratie

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE este organul executiv de conducere al obstei ales de Adunarea Generala prin vot direct pentru o perioada de 4 ani. Consiliul este compus din 5 membri din care unul poate fi dintre persoane din afara obstei.