Obștea Corșoru » Statut

STATUTUL

OBSTII CORSORU

 

Pentru promovarea, realizarea si apararea intereselor noastre, interese de natura economica si sociala precum si a proprietarilor averii in devalmasie, drept atestat din anul 1911 si pana in anul 1942.

 

CAP. I. DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICA

 

Art. 1. Denumirea este OBSTEA CORSORU

Obstea Corsoru se constituie ca asociatie cu personalitate juridica neguvernamentala de drept privat cu scop lucrativ cu un patrimoniu afectat in mod permanent si irevocabil, activul patrimonial fiind compus din bunuri mobile in natura: forma de proprietate comuna indiviza.

Art. 2. Sediul Obstii Corsoru este in Romania, comuna Alimpesti, sat Alimpesti, nr. 72B

 

CAP.II. DURATA

 

Art.3. Durata de functionare a obstii nu este limitata in timp, fara posibilitate de a fi modificata sau inlaturata aceasta prevedere ulterior.

 

CAP.III. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

            Art.4. Obstea va functiona cu respectarea obiectului de activitate prevazut in statut, a legislatiei in vigoare, scopul activitatiilor desfasurate fiind asigurarea unui cadru propice de dezvoltare locala, asigurarea nevoilor legate de pasunat si material lemnos, precum si altele conform cu activitatile desfasurate conform prezentului statut ale membrilor obstii si altor cetateni. Interesele membrilor obstii au prioritate atunci cand vor fi concurente cu interesele unor terti.

Art.5. Obstea Corsoru are ca obiect de activitate administrarea si exploatarea intregii sale averi comune. Obstea va valorifica oportunitatile legate de turismul montan de zona, putand desfasura orice activitate legata de statut, care servesc interesele membrilor asociati, in vederea valorificarii la nivel ridicat al potentialului economic al zonei, obstea poate infiinta societati comerciale, obstea este unica proprietara a cailor de acces, a florei, faunei si fructelor de padure, toate activitatile legate de exploatarea fondului cinegetic se vor desfasura numai dupa aprobarea consiliului de administratie si in conditiile stabilite de ocolul silvic.

Cresterea animalelor (ovine, caprine, bovine, porcine, pasari, etc.);

Valorificarea materialului lemnos;

Inchirierea catre persoane fizice sau juridice a unor suprafete de teren, incheierea de contracte de superficie in vederea edificarii de obiective agro-turistice si de agrement cu specific montan;

Promovarea de proiecte de investitii cu fonduri nerambursabile in domeniul silvic, agricol, turistic, etc. precum si accesarea de credite si asigurari de la institutii bancare si nebancare.

 

CAP.IV. MEMBRII

 

Art.6. Membrii obstii sunt proprietari de drept si de fapt al averii comune cu drepturile pe care le poseda prin mostenire in devalmasie conform tabelului de mai jos.

 

1 MOST. SILVIA STAICA 42.74
2 MOST. GHEORGHE BANU 42.74
3 MOST. AURICA POCIOVALISTEANU 42.74
4 MOST. NICOLITA JITEA 42.74
5 MOST. POLINA GHE. VASILIU 42.74
6 MOST. ION MUNTEANU 187.05
7 MOST. CONSTANTIN CHIVULESCU 12.88
8 MOST. ANA D. DRAGULESCU 12.88
9 MOST. IOANA M. CONSTANTINESCU 12.88
10 MOST. GHEORGHE IONITESCU 1.04
11 MOST. DUMITRA I. CIORTAN 1.04
12 MOST. FLOAREA DEACONESCU 1.04
13 MOST. MARIA GHE. PAUNESCU 3.12
14 MOST. PETRE GHE. IONITESCU 3.13
15 MOST. IOANA P. DUMITRESCU 9.84
16 MOST. FLOAREA I. CODREANU 9.85
17 MOST. RUXANDRA GHE. DEACONESCU 9.85
18 MOST. DUMITRU GHE. IONITESCU 42.72
19 MOST. ELISABETA RADUCANU 42.72
20 MOST. VICTOR GHE. IONITESCU 2.85
21 MOST. VICTORIA I. COTOJMAN 2.84
22 MOST. MARIA P. DEACONESCU 2.84
23 MOST. IOANA GHE. TOROP 8.55
24 MOST. VASILE CHIVULESCU 8.54
25 MOST. ANA M. MAGUREANU 8.55
26 MOST. MARIA IOSIF CARAGEL 8.55
27 MOST. FLOAREA GHE. CIONTEA 5.43
28 MOST. GHEORGHE FL. IONITESCU 3.55
29 MOST. ION FL. IONITESCU 3.54
30 MOST. CRISTINA IOANA N. TOMA 3.54
31 MOST. IOANA D. SIMIONESCU 3.54
32 MOST. PETRE T. TOROP 4.00
33 MOST. OPREA FL. BECHEANU 4.00
34 MOST. DUMITRA ST. BOBINA 4.00
35 MOST. ILINCA GHE. DARNU 4.00
36 MOST. ELENA GHE. F. VALCEANU 4.00
37 MOST. IOANA I. STEFAN 4.00
38 MOST. ION I. TOROP 3.03
39 MOST. PETRE I. TOROP 3.03
40 MOST. CONSTANTIN TOROP 3.03
41 MOST. ELENA I. DEACONESCU 3.03
42 MOST. STANA I. SAVOIU 3.03
43 MOST. GHEORGHE I. TOROP 3.03
44 MOST. ION GHE. DEACONU 2.66
45 MOST. GRIGORE GHE. DEACONU 2.66
46 MOST. FLOAREA V. C. CHIVULESCU 2.66
47 MOST. PETRE GHE. DEACONU 2.66
48 MOST. GHEORGHE GHE. DEACONU 2.66
49 MOST. ELISABETA P. PAUNESCU 2.66
50 MOST. DUMITRU C. ST. SOLEA 6.21
51 MOST. PETRE C. ST. SOLEA 6.21
52 MOST. MARIA D. CHELU 6.21
53 MOST. SIMION TOROP 22.60
54 MOST. ION P. GHE. TOROP 1.74
55 MOST. GHEORGHE P. GHE. TOROP 1.74
56 MOST. ANA GHE. CRUDU 1.74
57 MOST. IOANA D. BUZATU 1.74
58 MOST. IOANA GHE. DEACONU 2.66
59 MOST. MARIA N. PAUNESCU 1.74
60 MOST. PETRE M. DEACONESCU 5.25
61 MOST. VASILE PETRESCU 5.25
62 MOST. ION P. POPESCU 0.43
63 MOST. MARIAN C. POPESCU 0.43
64 MOST. ELENA S. M. POPA 0.43
65 MOST. PETRIA I. GHE. SOLEA 0.43
66 MOST. IOANA GHE. COTOJMAN 0.43
67 MOST. MARIA GROZAVESCU 9.00
68 MOST. PETRE I. LABESCU 0.16
69 MOST. CONSTANTIN I. LABESCU 0.16
70 MOST. IOANA I. G. POPA 0.16
71 MOST. IOANA GHE. STOICA 0.16
72 MOST. ION I. LABESCU 0.16
73 MOST. GHEORGHE FL. LABA 0.42
74 MOST. MARIA I. TOROP 0.42
75 MOST. IULIANA N. BALASOIU 0.46
76 MOST. SALOMIA T. TOMA 0.47
77 MOST. GHEORGHITA CIUCA 0.47
78 MOST. FLOREA I. N. TOMA 0.47
79 MOST. CONSTANTIN T. BALAN 0.84
80 MOST. ION T. BALAN 0.83
81 MOST. PETRE P. BALAN 0.83
82 MOST. IOANA T. BALAN 0.83
83 MOST. DUMITRU T. BALAN 0.83
84 MOST. MARIA T. BALAN 0.83
85 MOST. ANA G. NEJOIU 0.83
86 MOST. DUMITRA P. DEACONU 0.83
87 MOST. ION GHE. BALAN 6.65
88 MOST. ION I. TOROP 0.19
89 MOST. GHEORGHE I. TOROP 0.19
90 MOST. ELENA I. DEACONESCU 0.19
91 MOST. STANA I. SAVOIU 0.19
92 MOST. GHEORGHE D. CHIVULESCU 0.19
93 MOST. DUMITRU D. CHIVULESCU 0.19
94 MOST. CONSTANTIN D. CHIVULESCU 0.19
95 MOST. ILINCA M. MAZILESCU 0.19
96 MOST. MARIA GHE. NICANDRU 0.19
97 MOST. DUMITRU N. BALAN 6.25
98 MOST. PETRE I. TOROP 0.19
99 MOST. POLINA S. TOROP 0.89
100 MOST. GHEORGHE D. COTOJMAN 0.89
101 MOST. CONSTANTIN D. COTOJMAN 0.89
102 MOST. FLOAREA GHE. M. PATRUT 0.89
103 MOST. CRISTINA GHE. POPESCU 0.90
104 MOST. LUCRETIA N. DEACONESCU 0.90
105 MOST. PETRE T. TOROP 6.25
106 MOST. GHEORGHE F. PARVOIU 2.30
107 MOST. PETRE P. TOROP 28.50
108 MOST. FLOAREA GHE. N. PAUNESCU 2.84
109 MOST. LAZAR GHE. N. PAUNESCU 2.83
110 MOST. ANICA GHE. C. COTOJMAN 2.83
111 MOST. SOFIA D. SCORNEA 51.58
112 MOST. MARIA D. DEACONU 9.84

 

Art.7. Pentru a deveni membru asociat al obştei, toti mostenitorii legali sau testamentari ai autorilor din tabel sunt obligati sa depuna cereri personale pentru inscrierea in obste anexand la aceste cereri, actele doveditoare ca sunt mostenitori legali sau testamentari.

Termenul de depunerea cererilor, insotite de actele doveditoare, este pana la 01.03.2014. Termenul de mai sus este termen de decadere, dupa care orice solicitare de a deveni membru asociat este nula de drept. Fac exceptie persoanele care obtin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Mostenitorii legali sau testamentari ai unui autor din tabelul mentionat mai sus impart in mod egal drepturile detinute de acesta. Partile de proprietate ale autorilor care nu au mostenitori sau nu si-au depus in termenul de decadere cererile de inscriere, sau nu s-a facut dovada de filiatie sau testamentara raman in proprietatea obştii.

Anexa 1 Lista membrilor asociati, face parte integranta din acest statut.

Pot deveni membrii asociati ai obştii persoanele fizice care obtin drepturi prin mostenire directa, testament sau donatie de la  membrii asociati catre rude de pana la gradul II ale acestora.

Modificarea anexei 1, se face prin hotarare judecatoreasca dupa aprobarea prealabila in Adunarea Generala a Asociatiei.

Membrii asociati ai obştii pierd aceasta calitate, cu aprobarea Adunarii Generale, in urmatoarele cazuri:

1.Deces

2.Retragerea din obste prin donatia drepturilor catre rudele de pana la gradul II, respectiv copii sau nepoti.

3.Instrainarea drepturilor detinute in obste prin vanzare catre aceasta in intregime, sau unui alt membru asociat al obştii. Este interzisa vanzarea drepturilor detinute de un membru asociat catre o persoana fizica sau juridica care nu detine titlul de membru asociat al OBŞTII CORŞORU.

4.Hotararea Adunarii Generale ca urmare a provocarii de daune materiale, financiare sau morale OBŞTII CORŞORU prin frauda sau actiuni ilegale, dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti in cauza. In aceasta situatie drepturile detinute de respectivul membru asociat revin obştii, prin despagubirea acestuia, dupa recuperarea daunelor provocate.

Art.8. Toate operarile in evidentele si actele privind drepturile membrilor, miscarile de drepturi intre persoane se vor face numai in baza unui titlu legal. Toate intelegerile si litigiile legate de proprietatea sau intinderea drepturilor vor fi supuse solutionarii justitiei, respectarii prevederilor codului civil si al altor acte normative in vigoare.

 

CAP.V. PATRIMONIUL (AVEREA) OBSTII

 

Art. 9. Proprietatea devalmasa apartinatoare OBŞTII CORŞORU se compune din:

  1. Suprafata de 300.00 ha teren cu vegetatie alpina dovedita cu titlul de proprietate nr.2/28.03.2007, eliberet de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Drepturilor de Pproprietate asupra Terenurilor jd. Valcea;
  2. Suprafata de 62.70 ha teren cu vegetatie forestiera dovedita cu titlul de proprietate nr.2 / 02.03.2007, eliberet de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Drepturilor de Pproprietate asupra Terenurilor jd. Valcea;
  3. Suprafata de 37.30 ha teren cu vegetatie forestiera dovedita cu titlul de proprietate nr.2BIS / 02.03.2007, eliberet de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Drepturilor de Pproprietate asupra Terenurilor jd. Valcea;
  4. Suprafata de 0.10 ha teren cu vegetatie forestiera dovedita cu titlul de proprietate nr.18045 / 01.08.2011, eliberet de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Drepturilor de Pproprietate asupra Terenurilor jud. Valcea.

Delimitarea si vecinatatile proprietatii sunt stabilite ca anexe ale titlurilor de proprietate si potrivit cadastrului si intabularii.

Sunt proprietatea obştii,  toate bunurile mobile si imobile care exista in patrimoniu sau care vor intra sub diferite forme pe baza de acte legale.

Proprietatea obştii ramane in proprietate indiviza pe toata durata existentei sale.

Terenurile OBŞTII CORŞORU nu pot fi instrainate in nici un mod, in intregime sau in parte.

Acestea pot fi inchiriate catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine sau pot face obiectul unui contract de superficie, in totalitate sau in parte.

 

VECINII OBSTII CORSORU

 

In partea de sud limita muntelui incepe de la intalnirea cu paraul Cerna si continua spre vest pe paraul Corsorului care separa masivul Buciumului de muntele Corsoru mergand inspre vest pe acelasi fir de parau pana in culmea muntelui Beleoaia care hotarniceste Ocolul Silvic Novaci de Ocolul Silvic Romani si de aici inspre nord pe culmea varfului Beleoaia respectiv pe lasatoarea dintre munti fiind circulata de vite si carute si de aici continua pe culmea varfului Furnicelu pana la izvoru cu paraul Cerna.

In partea de est hotarul Obstii Corsoru este format de paraul Cerna.

La baza dovedirii proprietatii stau actele obstii, cu asezamantul si hartile vechi.

Toate constructiile aflate pe terenurile proprietatea obstii, constructiile in litigiu care presupun luarea unor hotarari privind statutul lor, vor face obiectul unor actiuni in justitie, solutionarea conform codului civil roman.

Sunt proprietatea obstii toate bunurile mobile care exista in patrimoniu sau care vor intra sub diverse forme, pe baza de acte legale.

 

CAP.VI. DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR

 

Art. 10. DREPTURI

-Calitate de membru asociat al obştei,  si numarul drepturilor detinute de acesta se atesta prin adeverinta de drepturi eliberat de Consiliul de Administratie al Obştii,  in baza tabelului membrilor asociati si au urmatoarele drepturi:

-Sa participe la adunarile generale si sa voteze hotararile acesteia in raport cu numarul de drepturi intregi de proprietate si/sau de vot pe care le poseda la data exprimarii voturilor. Nu pot exprima votul membrii asociati care detin sub 1(unu) intreg drepturi de proprietate in obste. Acestia se pot asocia si pot desemna un reprezentant prin procura notariala care urmeaza sa insumeze minim un drept de vot in Adunarea Generala.

-Sa aleaga prin vot deschis si sa fie ales in Consiliul de Administratie sau Comisia de Cenzori ale obştei.

-Sa primeasca cota parte, baneasca sau de alta natura, din excedentul rezultat ca urmare a activitatii economico-financiare a obstii, rezultate din exercitiul financiar annual, proportional cu drepturile detinute in obste.

Art. 11. OBLIGATII

–            Membrii asociati ai obştei nu pot instraina propriile drepturi sau cote parti din acestea catre persoane fizice sau juridice din afara obştei;

–            Sa respecte prevederile statutului, hotararile Adunării Generale şi ale Consiliului de Administratie;

–            Sa participe la adunarile generale;

–            Sa nu intreprinda actiuni care aduc prejudicii materiale , financiare sau morale obştei,

–            Sa se achite de toate obligatiile asumate fata de obste , interesul general al acesteia trebuie sa fie urmarit si realizat cu precadere;

–            Membrii alesi sau numiti in functii de conducere sunt obligati sa se comporte diligent si   sa fie de buna credinta , urmand cu precadere realizarea interesului general al obştii.

Art.12. Orice membru al obstii sau tert care prejudiciaza in vreu fel, prin actele sau faptele

sale interesele obstii, cu vinovatie, va suporta pe propria raspundere toate consecintele de natura sa conduca la repararea prejudiciului.

 

CAP VII – CONDUCEREA ASOCIAŢIEI OBŞTEA DE MOŞNENI MUNTELE CORŞORU

 

Art. 13. Organele de conducere ale OBŞTII CORŞORU  sunt:

  1. Adunarea Generala
  2. Consiliul de Administratie
  3. Comisia de Cenzori

Art. 14. ADUNAREA GENERALA

14.1 Adunarea Generala a proprietarilor de drepturi este organul de conducere al obştei  si este constituit din toti membrii asociati cu drept de vot, precum si din reprezentanti ai membrilor asociati fara drept de vot desemnati de catre acestia prin procura notariala astfel ca din insumarea drepturilor de proprietate sa rezulte pentru fiecare reprezentant limita minima a unui drept de vot.

Adunarea Generala ordinara se convoaca cel putin o data pe an.

Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata ori de cate ori este necasar , in urmatoarele conditii:

–  la initiativa Consiliului de Administratie

–  la cererea scrisa si motivata a cel putin 1/3 din numarul de drepturi de vot.

Adunarea Generala se convoaca de presedintele Consiliului de Administratie care indeplineste si rolul de presedinte al acesteia, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita specificandu-se locul, data , ora si ordinea de zi a adunarii si are loc , de regula, in zilele de duminica.

Adunarea Generala se considera legal constituita daca numarul membrilor prezenti insumeaza dreptul de proprietate si/sau de vot a cel putin jumatate plus unu din totalul acestora.

Daca in ziua convocarii nu este realizata majoritatea legala, Adunarea Generala se va tine , fara a se face o alta convocare, in duminica urmatoare si va fi legal constituita prin prezenta a 1/3 din totalul drepturilor de proprietate si/sau de vot.

Ultima procedura va fi repetata pana la obtinerea limitei minime de prezenta.

14.2   Atributiile Adunarii Generale:

–                        stabileste strategia si obiectivele generale ale obştei;

–                        numeste sau revoca , prin alegerea cu vot direct (proportional cu dreptul de vot al fiecarui membru asociat sau reprezentant), membrii Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori ale obştii;

–                        aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;

–                        aproba raportul anual al Consiliului de Administratie;

–                        aproba raportul Comisiei de Cenzori si descarcarea de gestiune;

–                        aproba infiintarea de societati comerciale sau financiar bancare , precum si asocierea cu terte persoane juridice;

–                        hotaraste modificarea statutului obstii, schimbarea statutului sau modificarea unor prvederi ale acestuia care se pot face numai daca Adunarea Generala intruneste 1/3 din totalul drepturilor din patrimoniul obstii.

–                        hotaraste actionarea in judecata a membrilor Consiliului de Administratie, a cenzorilor si a presedintelui in situatia in care acestia produc pagube.

–                        hotaraste dizolvarea sau lichidarea obştei,  si destinatia bunurilor dupa lichidare;

–                        aproba tabelul cu componenta nominala a membrilor si reprezentantilor membrilor asociati a Adunarii Generale cu numarul de drepturi de vot la propunerea Consiliului de Administratie.

Art. 15. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

15.1 Consiliul de Administratie este organul executiv de conducere al obştei ales de Adunarea Generala prin vot direct pentru o perioada de 4(patru) ani.

Consiliul de Administratie este compus din  5(cinci) membri, dintre care 1(unu)  poate fi ales din  afara obştii,.

Consiliul de Administratie isi alege, prin vot direct,  un presedinte, un vicepresedinte si un secretar din  randul membrilor alesi de Adunarea Generala .

Nu pot fi membrii ai Consiliul de Administratie persoane care conform legii sunt incapabile sau carora le este interzisa executarea functiilor publice.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni la sediul obstii, la data stabilita de presedinte precum si ori de cate ori este nevoie la cererea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai si se constituie legal cu majoritatea simpla a membrilor sai.

Hotararile Consiliul de Administratie se iau cu majoritatea simpla a membrilor sai.

Membrii Consiliul de Administratie, beneficiaza de o indemnizatie lunara, al carei cuantum va fi stabilit in fiecare an de catre Consiliul de Administratie, in functie de realizarile anului anterior si poate fi diferentiata intre membrii. Suma anuala a indemnizatiilor nete ale CA pe an, nu poate depasi minimul dintre excedentul de repartizat membrilor obstii sau 15% din venitul brut al obstii, constatate in anul anterior. Membrii CA beneficiaza de decontarea cheltuielilor facute in interesul obstii.

15.2  Atributiile Consiliul de Administratie:

–  asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;

–  asigura intocmirea proiectului programelor si strategiei obştii;

–  hotaraste schimbarea sediului obştii;

–  asigura intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe care il supune spre aprobare Adunarii Generale;

–  prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil;

–  stabileste , pe baza tabelului de drepturi, numarul de drepturi si de vot ale fiecarui membru asociat si elibereaza adeverinte in consecinta;

–  ia nota si valideaza reprezentantii cu drept de vot desemnati prin procura notariala de catre membrii asociati fara drept de vot;

–  aproba organigrama si politica de personal pentru administrarea obştii si poate imputernicii una sau mai multe persoane cu functii executive salarizate inclusiv din afara obştii;

– incheie acte juridice cu persoane fizice sau juridice terte pentru achizitie, vanzare, inchiriere si concesionare cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

–  hotaraste contractarea de imprumuturi bancare;

–  propune Adunarii Generale a obştii,  infiintarea de societati comerciale sau financiar bancare precum si asocierea cu astfel de societati;

–  imputerniceste si stabileste sarcini si atributii pentru presedinte, vicepresedinte, secretar cat si pentru personalul executiv al obştii;

– aproba repartizarea cotelor parti pentru fiecare membru asociat conform drepturilor detinute conform art. 8.1. al 3;

–  indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a obştii,  sau rezultate in urma unor acte legislative aparute in timpul mandatului in exercitiu.

Art. 16. COMISIA DE CENZORI

16.1  Comisia de Cenzori asigura controlul financiar de gestiune al activitatii obştii.

Comisia de Cenzori este compusa din un singur membru ales de Adunarea Generala prin vot direct al membrilor asociati cu drept de vot sau reprezentantilor membrilor asociati fara drept de vot in aceleasi conditii ca la alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 2(doi) ani.

Nu pot fi alesi membrii ai comisiei de cenzori rudele sau afinii pana la gradul al III-lea ai membrilor Consiliului de Administratie sau ai salariatilor obştei;

Poate fi ales membru al Comisiei de Cenzori o persoana din afara Asociatiei, care trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat.

Membrul Comisiei de Cenzori beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 30% din indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie.

16.2   Atrbutiile Comisiei de Cenzori:

-verifica modul in care este administrat patrimoniul obştii;

-executa operatii de control de gestiune pe baza programului propriu aprobat de Consiliul de Administratie;

-intocmeste rapoarte trimestriale pe care le prezinta Consiliului de Administratie           informand lunar presedintele acestuia asupra problemelor aparute in gestiunea obştii;

-intocmeste rapoarte anuale pe care le prezinta Adunarii Generale;

-membrul Comisiei de Cenzori poate participa la sedintele Consiliului de                                            Administratie, fara drept de vot;

-indeplineste orice atributii stabilite de Adunarea Generala si/sau Consiliul de             Administratie.

 

CAP.VIII. LITIGII

 

Art. 17. Litigiile obstii cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

 

CAP.IX. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

 

Art. 18. Dizolvarea obstii se face in urmatoarele conditii:

18.1  Cand Adunarea Generala a hotarat dizolvarea;

18.2  Cand din cauza de insolvabilitate nu-si mai poate continua activitatea.

Art. 19. Lichidarea patrimoniului se face pe baza Hotararii Adunarii Generale a obştii, cu respectarea prevederilor legale.

 

         ANEXA 1            LISTA MEMBRILOR ASOCIATI

 

 NR CRT NUME                                 DREPTURI

 ——————————————————

    1   ALBADI GHE VIORICA                              3.762    

    2   ANINIS A VASILE                                        3.000    

    3   ANINIS I VASILE                                           4.020    

    4   ARDEOAICA S PETRE                                  0.890    

    5   AVRAMESCU C EUGENIA                            1.040    

    6   AVRAMESCU I SILVIA                                 0.493    

    7   BAIESU FL ANA                                               1.970    

    8   BALAN I ILIE                                                     3.325    

    9   BALAN IUL GHEORGHE                              1.563    

   10   BALAN NIC ION                                              1.563    

   11   BALAN P PETRE                                              2.500    

   12   BALAN T DUMITRU                                       0.830    

   13   BALASOIU M GHEORGHE                           0.260    

   14   BALASOIU O MONICA-CRISTIANA          0.823    

   15   BECHEANU C IOANA                                     2.850    

   16   BECHEANU P VICTOR                                   7.030    

   17   BECHERU M MARIANA                                0.668    

   18   BUCUR A CAMELIA                                       0.274    

   19   BULIMAN N VICTOR                                     0.830    

   20   BUMBU GHE CLAUDIU-SORIN              0.520    

   21   BUMBU GHE PETRE                                     0.520    

   22   BUMBU GHE SIMION                                 1.670    

   23   BUMBU GHE ZENOVIE LEONID             1.433    

   24   BUZOIANU P MARIA                                  3.416    

   25   CARBUNESCU C MARIA                           5.420    

   26   CARBUNESCU GR DOINA                       0.274    

   27   CERACEANU GHE LUCIA                      13.68    

   28   CHIVULESCU GR ELENA                        0.032    

   29   CHIVULESCU N ADELA                          2.275    

   30   CHIVULESCU N IULIAN                        2.275    

   31   CHIVULESCU V GHEORGHE                7.523    

   32   CIONTEA P GHEORGHE                        0.453    

   33   CIRSTEA M VALERIA                             1.775    

   34   CODREANU D DAMIAN                         2.983    

   35   CODREANU G PATRU                            0.657    

   36   COJOCARU I AURORA                          5.650    

   37   COSCIUG M GABRIEL                           0.668    

   38   COTOJMAN D PETRE                             0.430    

   39   COTOJMAN GHE MARCELA                 3.745    

   40   COTOSMAN P GHEORGHE                  2.830    

   41   DEACONESCU GHE DANIEL                0.985    

   42   DEACONESCU GHE DUMITRU          0.985    

   43   DEACONESCU I ELENA                        0.493    

   44   DEACONESCU V ELENA                        0.063    

   45   DEACONU GHI GHEORGHE               2.660    

   46   DEACONU GR DORINA                        0.274    

   47   DEACONU I ADRIANA                          0.333    

   48   DEACONU I ION                                     0.333    

   49   DIACONESCU A FLORANTINA         1.970    

   50   DIACONESCU GHE AURELIAN      23.43    

   51   DIACONU D LUCIA                                 6.440    

   52   DIACONU I VALERIAN-CONSTANTIN  3.800    

   53   DRAGULESCU A MARIN                     4.920 

   54   DRAGULESCU D GHEORGHE          6.440    

   55   DRAGULESCU F DUMITRU                0.905    

   56   DRAGULESCU GHE ELENA              13.68    

   57   DRAGULESCU GHE FILARET             1.708    

   58   DRAGULESCU GHE ION                       1.708    

   59   DUICA V VALERIA                                  3.686    

   60   FLITAN  ANGELA                                 17.75    

   61   GEORGESCU  IOAN                             62.34    

   62   GHEORGHITOIU I MARIA                0.493    

   63   GIUMANCU  MARIANA                    62.34    

   64   GIURCA D DELIA                                   0.475    

   65   IGOIANU N SMARANDA                     1.425    

   66   IONITESCU GHE GRIGORE              1.775    

   67   IONITESCU I ION                                30.00    

   68   IONITESCU V VICTOR                        4.750    

   69   JITEA  CONSTANTA                          39.04    

   70   LABESCU A AUREL                             4.910    

   71   LILA V VASILICA                                  0.226    

   72   LITOIU N AURELIA                             1.883    

   73   LUPULESCU D MARIA                       2.825    

   74   MAGUREANU GHE GHEORGHE   0.475    

   75   MAGUREANU I MARIA                      1.740    

   76   MAGUREANU I NATALIA                 0.475    

   77   MAGUREANU I NICOLAE                 0.475    

   78   MAGUREANU I PETRE                     0.475    

   79   MAGUREANU I VASILE                   0.475    

   80   MARES C LUCRETIA                        0.063    

   81   MARES I EUGENIA                           0.870    

   82   MILITIE N MARIA                            1.883    

   83   MITOI N ELISAVETA                      1.883    

   84   MOSOR L ELENA                             1.010    

   85   MOSOR V AUREL                            0.781    

   86   MOSOR V ION                                  0.781    

   87   MUNTEANU  BARBU                  62.34    

   88   MUNTEANU GHE ION                 2.720    

   89   NAPRUIU I MARIA                       5.174    

   90   NEAMTU S ELEONORA              0.520    

   91   NEGREA GHE MARIA                  4.000    

   92   PARVOIU V GHEORGHE            1.150    

   93   PASARICA V SALOMEA              3.686    

   94   PATRA  DORINA                          17.75    

   95   PAUNESCU D GHEORGHE        5.670    

   96   PAUNESCU V AUREL                   1.433    

   97   PAUNESCU V VICHENTE            1.433    

   98   PIRVULET I AURELIA                  5.174    

   99   POPESCU M ION                             0.860    

  100   POPESCU V RODICA                    0.226    

  101   PRAPUCEANU A MARCEL          0.657    

  102   RADUCU G VICTORIA                  0.657    

  103   RUSU GR MARIA                            0.032    

  104   SAMOILA M ANA-MARIA         52.22    

  105   SANDOIU A ADINA                        0.274    

  106   SANDULESCU  CONSTANTIN-MARCEL    11.83    

  107   SANDULESCU  ION-GHEORGHE    11.83    

  108   SAVU  SILVIA                               23.66    

  109   SCORNEA GHE IULIAN           13.68    

  110   SCORNEA GHE VIORICA         13.68    

  111   SOLEA D DUMITRU                     2.073    

  112   SOLEA D GHEORGHE                2.073    

  113   SOLEA F SABINA                          2.470    

  114   SOLEA GR CRISTIAN-LIVIU    1.827    

  115   SOLEA I VASILE                           0.870    

  116   SOLEA M VICTOR                        9.315    

  117   SOLEA V DUMITRU                     7.763    

  118   SOSOACA V CONSTANTINA    7.523    

  119   STAICU  MIHAIL-GHEORGHE   23.66    

  120   STANCEA  LILIANA                     0.905    

  121   STANCEA S CONSTANTIN         1.740    

  122   STOICA G MARIA                         0.657    

  123   STOICHIN GHE ALEXANDRU    0.888    

  124   STOICHIN GHE GHEORGHE      0.888    

  125   TIRIPLICA I EMILIA                       0.333    

  126   TIRLEA GHE DUMITRA                1.945    

  127   TOROP C ARISTICA                         1.708    

  128   TOROP C SAVASTIAN                    1.708    

  129   TOROP D PETRE                               2.825    

  130   TOROP GH GHEORGHE                1.515    

  131   TOROP GHI GHEORGHE               3.220    

  132   TOROP L GHEORGHE                     1.010    

  133   TOROP L VICTOR                             1.010    

  134   TOROP V MIHAI                               3.686    

  135   UNGUREANU I DOMNICA            5.250    

  136   UNGUREANU I EUGENIA             0.493    

  137   UTA G FLOAREA                               0.657    

  138   VILCEANU F VASILE                      2.190    

  139   VILCEANU GHI ELISAVETA        2.000    

  140   VILCEANU I ELENA                        0.333    

  141   VINTILA  DAN                                 70.99    

  142   VLADOIU A RODICA                      0.274    

  143   VRACIU GHE VALENTINA          3.762    

  144   VULPE C ELENA                              0.870    

  145   VULPE GHE PETRE                       1.563    

  146   ZAVOI I GHEORGHE                     1.970    

  147   ZGUROIU GHE ELENA                 3.325    

 

Presedinte

Vintila Cristian